Registrace Přihlásit se
Měníme název na StarkFaktura.cz Více informací...

Živnosti koncesované a volné

Krásný den,
v tomto článku si objasníme pojem živnost a druhy živností. Jestliže hovoříme o živnosti, tak máme na mysli soustavnou činnost, která je provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a je vykonávána za účelem zisku.

Živnost může provozovat fyzická/právnická osoba, která splňuje podmínky v Zákoně č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Zákon popisuje všeobecná ustanovení, druhy živností, rozsah živnostenského oprávnění, vznik, změnu i zánik živnostenského oprávnění. Součástí je také živnostenská kontrola a přestupky a společná, přechodná a závěrečná ustanovení.

Živnosti dělíme na ohlašovací a koncesované.

Mezi ohlašovací živnosti patří živnosti řemeslné, vázané a volné.

Živnosti řemeslné splňují podmínku odborné způsobilosti, která se prokazuje následujícími doklady o:

 1. řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
 2. řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
 3. řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
 4. řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 5. uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,
 6. získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost taky u:

 1. živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
 2. u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
 3. u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

Doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být nahrazeny doklady o:

 1. řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 2. řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 3. řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 4. řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 5. řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 6. vykonání šestileté praxe v oboru.

Živnosti vázané mají odbornou způsobilost stanovenou v příloze č. 2 a nebo ji mají upravenou zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Živnosti volné jsou živnosti opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky.

Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

Koncesované živnosti splňují odbornou způsobilost, která je stanovena v příloze č. 3 k zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů.

Mějte krásný den

Veru Pařízková

Autor: Veru Pařízková

Veru pracuje na pozici Produktového specialisty helpdesku v České spořitelně. Ve volném čase se věnuje blogování a točení videí na YouTube. Na blogu StarkFaktura.cz Vám přináší novinky ze světa fakturace.

Komentáře


Adriana Malá

21.10.2018 16:09

Dobrý den, aktuálně se zabývám start-upem mé firmy. Ještě zvažuji, jestli si nezřídit firmu na klíč. Například tato společnost https://comeflexoffice.cz/zalozeni-firem-sro nabízí taktéž servis kolem zařizování živnosti, ale také účetní práce, což je paráda. Nejspíše si to ještě nechám projít hlavou. Nemáte náhodou podobné zkušenosti? Mají moc dobré recenze. Přeji hezký den, Adriana.


Pro přidání komentáře se prosím přihlašte.
Přihlášení
Nemáte účet? Registrujte se.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace