Registrace Přihlásit se
Měníme název na StarkFaktura.cz Více informací...

2018 Daňový kalendář

Krásný den,
v daňovém kalendáři jsou uvedeny termíny pro daňová přiznání a odvody, mezi které patří daň z příjmů, spotřební daň, daň z přidané hodnoty, daň z hazardních her, energetické daně, biopaliva, daň silniční a daň z nemovitých věcí.

Pro rok 2018 plynou pro poplatníky následující daňové povinnosti, které jsou popsány podle jednotlivých měsíců a pro přehlednost jsou uvedeny také dny.

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Spren Září Říjen Listopad Prosinec

2. 1. úterý daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 11/2017
9. 1. úterý spotřební daň splatnost daně za 11/2017 (kromě spotřební daně z lihu)
20. 1. sobota DPH daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22. 1. pondělí daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
24. 1. středa spotřební daň splatnost daně z lihu za 11/2017
25. 1. čtvrtek daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017
25. 1. čtvrtek DPH daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za 12/2017
25. 1. čtvrtek DPH souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a 12/2017
25. 1. čtvrtek DPH kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a 12/2017
25. 1. čtvrtek energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2017
25. 1. čtvrtek spotřební daň daňové přiznání 12/2017
25. 1. čtvrtek spotřební daň v případě nároku daňové přiznání pro vrácení spotřební daně z topných olejů a technických benzinů za 12/2017
31. 1. středa biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
31. 1. středa daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2017
31. 1. středa daň z nemovitých věcí daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018
31. 1. středa daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 12/2017
9. 2. pátek spotřební daň splatnost daně za 12/2017 (kromě spotřební daně z lihu)
15. 2. čtvrtek daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017
15. 2. čtvrtek daň z příjmů podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20. 2. úterý daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
26. 2. pondělí DPH daňové přiznání a splatnost daně za 1/2018
26. 2. pondělí DPH souhrnné hlášení za 1/2018
26. 2. pondělí DPH kontrolní hlášení za 1/2018
26. 2. pondělí energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 1/2018
26. 2. pondělí spotřební daň splatnost daně z lihu za 12/2017
26. 2. pondělí spotřební daň daňové přiznání za 1/2018
26. 2. pondělí spotřební daň v případě nároku daňové přiznání pro vrácení spotřební daně například z topných olejů, technických benzinů za 1/2018
28. 2. středa daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 1/2018
1. 3. čtvrtek daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
12. 3. pondělí spotřební daň splatnost daně za 1/2018 (kromě spotřební daně z lihu)
15. 3. čtvrtek daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. 3. úterý daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 3. úterý daň z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
26. 3. pondělí energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  2/2018
26. 3. pondělí DPH daňové přiznání a splatnost daně za 2/2018
26. 3. pondělí DPH souhrnné hlášení za 2/2018
26. 3. pondělí DPH kontrolní hlášení za 2/2018
26. 3. pondělí spotřební daň daňové přiznání za 2/2018
26. 3. pondělí spotřební daň v případě nároku daňové přiznání pro vrácení spotřební daně například z topných olejů technických benzinů za 2/2018
27. 3. úterý spotřební daň splatnost daně z lihu za 1/2018
3. 4. úterý daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 2/2018
3. 4. úterý daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017
3. 4. úterý daň z příjmů pokud nemá poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám, podá přiznání k dani a uhradí daně za rok 2017
9. 4. pondělí spotřební daň splatnost daně za 2/2018 (kromě spotřební daně z lihu)
16. 4. pondělí daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018
20. 4. pátek DPH daňové přiznání a daň k MOSS
20. 4. pátek daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
24. 4. úterý spotřební daň splatnost daně z lihu za 2/2018
25. 4. středa daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018
25. 4. středa DPH daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za 3/2018
25. 4. středa DPH souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za 3/2018
25. 4. středa DPH kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za 3/2018
25. 4. středa energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2018
25. 4. středa spotřební daň daňové přiznání za 3/2018
25. 4. středa spotřební daň v případě nároku daňové přiznání na vrácení spotřební daně například z topných olejů a technických benzinů za 3/2018
30. 4. pondělí   Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
30. 4. pondělí daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 3/2018
10. 5. čtvrtek spotřební daň splatnost daně za 3/2018 (kromě spotřební daně z lihu)
21. 5. pondělí daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 5. pátek DPH daňové přiznání a daň za 4/2018
25. 5. pátek DPH souhrnné hlášení za 4/2018
25. 5. pátek DPH kontrolní hlášení za 4/2018
25. 5. pátek energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2018
25. 5. pátek spotřební daň splatnost daně z lihu za 3/2018
25. 5. pátek spotřební daň daňové přiznání za 4/2018
25. 5. pátek spotřební daň v případě nároku daňové přiznání na vrácení spotřební daně například z topných olejů a technických benzinů za 4/2018
31. 5. čtvrtek daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31. 5. čtvrtek daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31. 5. čtvrtek daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 4/2018
11. 6. pondělí spotřební daň splatnost daně za 4/2018 (kromě spotřební daně z lihu)
15. 6. pátek daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. 6. středa daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 6. pondělí DPH daňové přiznání a splatnost daně za 5/2018
25. 6. pondělí DPH souhrnné hlášení za 5/2018
25. 6. pondělí DPH kontrolní hlášení za 5/2018
25. 6. pondělí energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2018
25. 6. pondělí spotřební daň splatnost daně z lihu za 4/2018
25. 6. pondělí spotřební daň daňové přiznání za 5/2018
25. 6. pondělí spotřební daň v případě nároku daňové přiznání na vrácení spotřební daně z topných olejů a technických benzinů za 5/2018
2. 7. pondělí daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 5/2018
2. 7. pondělí daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
2. 7. pondělí oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
2. 7. pondělí oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
10. 7. úterý spotřební daň splatnost daně za 5/2018 (kromě spotřební daně z lihu)
16. 7. pondělí daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018
20. 7. pátek DPH daňové přiznání a daň k MOSS
20. 7. pátek daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 7. středa daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018
25. 7. středa DPH daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a 6/2018
25. 7. středa DPH souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za 6/2018
25. 7. středa DPH kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za 6/2018
25. 7. středa energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2018
25. 7. středa spotřební daň splatnost daně za 5/2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 7. středa spotřební daň daňové přiznání za 6/2018
25. 7. středa spotřební daň v případě nároku daňové přiznání pro vrácení spotřební daně například z topných olejů a technických benzinů za 6/2018
30. 7. pondělí   Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. 7. úterý daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 6/2018
9. 8. čtvrtek spotřební daň splatnost daně za 6/2018 (kromě spotřební daně z lihu)
20. 8. pondělí daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
24. 8. pátek spotřební daň splatnost daně za 6/2018 (pouze spotřební daň z lihu)
27. 8. pondělí DPH daňové přiznání a splatnost daně za 7/2018
27. 8. pondělí DPH souhrnné hlášení za 7/2018
27. 8. pondělí DPH kontrolní hlášení za 7/2018
27. 8. pondělí energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2018
27. 8. pondělí spotřební daň daňové přiznání za 7/2018
27. 8. pondělí spotřební daň v případě nároku daňové na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za 7/2018
31. 8. pátek daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
31. 8. pátek daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 7/2018
10. 9. pondělí spotřební daň splatnost daně za 7/2018 (kromě spotřební daně z lihu)
17. 9. pondělí daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. 9 čtvrtek daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 9. úterý DPH daňové přiznání a splatnost daně za 8/2018
25. 9. úterý DPH souhrnné hlášení za 8/2018
25. 9. úterý DPH kontrolní hlášení za 8/2018
25. 9. úterý energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2018
25. 9. úterý spotřební daň splatnost daně z lihu za 7/2018
25. 9. úterý spotřební daň daňové přiznání za 8/2018
25. 9. úterý spotřební daň v případě nároku daňové přiznání na vrácení spotřební daně například z topných olejů a technických benzinů za 8/2018
30. 9. neděle DPH žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
1. 10. pondělí daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 8/2018
10. 10. středa spotřební daň splatnost daně za 8/2018 (kromě spotřební daň z lihu)
16. 10. úterý daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018
20. 10. sobota DPH daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22. 10. pondělí daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 10. čtvrtek daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018
25. 10. čtvrtek DPH daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za 9/2018
25. 10. čtvrtek DPH souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za 9/2018
25. 10. čtvrtek DPH kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za 9/2018
25. 10. čtvrtek energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 9/2018
25. 10. čtvrtek spotřební daň splatnost daně z lihu za 8/2018
      daňové přiznání za 9/2018
25. 10. čtvrtek spotřební daň v případě nároku daňové přiznání na vrácení spotřební daně například z topných olejů a technických benzinů za 9/2018
30. 10. úterý   Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. 10. středa DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
31. 10. středa daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 9/2018
9. 11. pátek spotřební daň splatnost daně za 9/2018 (kromě spotřební daně z lihu)
20. 11. úterý daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
26. 11. pondělí DPH daňové přiznání a splatnost daně za 10/2018
26. 11. pondělí DPH souhrnné hlášení za 10/2018
26. 11. pondělí DPH kontrolní hlášení za 10/2018
26. 11. pondělí energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2018
26. 11. pondělí spotřební daň splatnost daně z lihu za 9/2018
26. 11. pondělí spotřební daň daňové přiznání za 10/2018
26. 11. pondělí spotřební daň v případě nároku daňové přiznání na vrácení spotřební daně například z topných olejů a technických benzinů za 10/2018
30. 11. pátek daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30. 11. pátek daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 10/2018
10. 12. pondělí spotřební daň splatnost daně za 10/2018 (kromě spotřební daně z lihu)
17. 12. pondělí daň silniční záloha na daň za 10/2018 a 11/2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
17. 12. pondělí daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. 12. čtvrtek daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
27. 12. čtvrtek DPH daňové přiznání a splatnost daně za 11/2018
27. 12. čtvrtek DPH souhrnné hlášení za 11/2018
27. 12. čtvrtek DPH kontrolní hlášení za 11/2018
27. 12. čtvrtek energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2018
27. 12. čtvrtek spotřební daň splatnost daně z lihu za 10/2018
27. 12. čtvrtek spotřební daň daňové přiznání za 11/2018
27. 12. čtvrtek spotřební daň v případě nároku daňové přiznání na vrácení spotřební daně například z topných olejů a technických benzinů za 11/2018
31. 12. pondělí daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 11/2018

Věřím, že Vám zpracovaný daňový kalendář usnadní splnění všech daňových povinností. V příštím článku se můžete těšit na informace o fakturách.

Veru Pařízková

Autor: Veru Pařízková

Veru pracuje na pozici Produktového specialisty helpdesku v České spořitelně. Ve volném čase se věnuje blogování a točení videí na YouTube. Na blogu StarkFaktura.cz Vám přináší novinky ze světa fakturace.

Komentáře


Pro přidání komentáře se prosím přihlašte.
Přihlášení
Nemáte účet? Registrujte se.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace